Ozon stosowany jest w medycynie ze względu na silne działanie bakterio, grzybo i pierwotniakobójcze, oraz utleniająco - katalityczne w stosunku do krwi i tkanek. Ozon podawany do krwi zmienia jej reologię dając efekt w postaci poprawy mikrokrążenia. Terapia tlenowo - ozonowa sprawia, że krzywa dysocjacji hemoglobiny przesuwa się w lewo, co oznacza w praktyce to, że krew po ozonoterapii oddaje więcej tlenu w tkankach niedokrwionych.

Ozon podawany do krwi, dotkankowo lub do jam ciała jest bardzo skuteczny w przypadku:

Zewnętrznie ozon stosowany jest w przypadkach: