Nieodpowiednie zaopiekowanie się raną niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Jedną z nich może być powstanie zgorzeli gazowej. To niezwykle poważna dolegliwość, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia. Jak dochodzi do zakażenia i co zrobić, aby mu zapobiec?

Co to zgorzela gazowa?

Zgorzela gazowa to choroba, która powstaje na skutek zakażenia. Odpowiadają za to bakterie z rodzaju Clostridium, głównie Clostridium perfringens, które wytwarzają szkodliwe dla ludzi toksyny i substancje. Bakterie za sprawą brudnej ziemi czy innych zanieczyszczeń przedostają się do naszego ciała poprzez otwartą ranę, kiedy tkanki są uszkodzone, a do tego niedotlenione. Najczęściej tyczy się to dużych, rozległych skaleczeń, czasem jednak wystarczy nawet drobne zranienie, aby choroba mogła się rozwinąć. Bakterie w organizmie fermentują i produkują gaz gnilny, który wywołuje proces zapalny. W ostateczności prowadzi to do martwicy tkanek. Duże ryzyko stanowi również fakt, że toksyny produkowane przez bakterie mogą przedostać się do krwi. Jeśli ma to miejsce, następuje wstrząs toksyczny, który może być bezpośrednią przyczyną śmierci.

Jakie objawy występują przy zgorzeli gazowej?

Oprócz silnego przebiegu, zgorzeli gazowej towarzyszą też różne inne nieprzyjemne objawy. U osób chorujących na tę dolegliwość najpierw zauważymy blady obrzęk oraz tkliwość wokół rany. Potem u chorego pojawia się zapalenie, o którym świadczy obrzęk i zaczerwienienie. Odczuwa wtedy silny ból. Może też doświadczać gorączki, zakrzepów, zaburzenia świadomości czy wymiotów. Stan samego miejsca zranienia też się pogarsza – występują pęcherze z ciemnym płynem, a do tego można pod skórą wyczuć trzeszczenia pęcherzyków z gazem. W ostatnim stadium temperatura ciała jeszcze bardziej się zwiększa i dochodzi do wstrząsu. Większe prawdopodobieństwo zachorowania na zgorzelę gazową mają osoby, które zmagają się z cukrzycą, alkoholizmem czy przewlekłymi chorobami.

Jak leczyć zgorzelę gazową?

Zgorzela gazowa to niezwykle trudny przypadek, podczas którego pod żadnym pozorem nie można zwlekać z udaniem się do lekarza. Każdy moment ma tutaj ogromne znaczenie. Lekarz przeprowadza wywiad kliniczny i bada pacjenta. Oprócz badania krwi z rany w celu znalezienia bakterii Clostridium perfringens, przeprowadza się dodatkowo serię podstawowych badań serca czy wątroby. Po tym dożylnie wdraża się antybiotykoterapię. Nierzadko też konieczne jest chirurgiczne usunięcie tkanek dotkniętych martwicą. W wielu przypadkach, aby wyleczyć zgorzelę gazową, stosuje się ozonoterapię, która wykazuje silne działanie bakterio, grzybo i pierwotniakobójcze, oraz utleniająco-katalityczne w stosunku do krwi i tkanek. Jeśli zniszczenia wywołane przez toksyny są nieodwracalne, trzeba przeprowadzić amputację danej części ciała.

Popularne problemy