Z funkcją inteligentnej pracy.

Wszechstronność diatermii elektrochirurgicznej osiągnięta została dzięki następującym funkcjom:

Popularne problemy